Hallitus

Hallitus 1.1.2020 alkaen

 • Hannele Mikkonen, puheenjohtaja
 • Esa Liimatta, varapuheenjohtaja, ura- ja koulutusvastaava
 • Riikka Mäki, CRM- ja työmarkkinavastaava
 • Anne Pursiainen, talousvastaava
 • Ari Saarinen, lähiyhdistys- ja tapahtumavastaava
 • Seija Ylijoki, sihteeri
 • Pia Örnberg, viestintävastaava

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Hallituksen tehtävät
 

Puheenjohtaja ja hallitus valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-6 jäsentä. Vähintään kaksi hallituksen jäsentä on erovuorossa vuosittain. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja annetaan mahdollisimman monelle mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan.

Hallitus kokoontuu iltaisin vuorotellen noin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallituksen puheenjohtaja valmistelee kokoukset yhdessä muiden hallitusten jäsenten kanssa. Valmisteltu materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta tutustumista varten. Kokouksissa valmistellaan, keskustellaan ja päätetään muun muassa seuraavista asioista:

 • virallisten ja sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten asiat,
  kuten toiminnan suuntaviivat, budjetti ja tilinpäätös
 • tapahtumien valmistelu, aikataulutus ja muu valmistelu, yhdistyksen tuki tapahtumissa ekonomijäsenille sekä tapahtumatukien hakeminen liitolta
 • yhdistyksen hallinnon hoitaminen

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka läsnäolijat allekirjoittavat.

Yhdistyksen säännöistä löytyy lisäksi hallituksen viralliset tehtävät.
Yhdistyksen säännöt löytyvät tästä linkistä.

 

Edut hallituksen jäsenille
 

hallituksessa toimimisesta saatavia etuja ovat muun muassa:

 • verkostoituminen ekonomiyhteisössä
 • vaikuttaminen paikallisyhdistyksen toimintaan
 • yhdessä tekemisen riemu
 • iltapala hallituksen kokouksen yhteydessä
 • pääosin ilmainen osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
 • osallistuminen Suomen Ekonomien yhdistystoimijoille järjestämään koulutukseen
 • ilmainen osallistuminen Suomen Ekonomien kevät- ja syysliittokokoukseen